Al Grup SOM VIA hem desenvolupat des del treball en equip la carta ètica de centre encaminada a desenvolupar la nostra intervenció des d’una pràctica centrada en la persona i que ens porta definir les bones pràctiques que han de regir l’activitat quotidiana.
Per això volem definir aquesta Carta Ètica que té en compte uns principis reguladors de la nostra intervenció. Aquests principis es defineixen en relació als aspectes següents:

Sobre la intervenció cap a les persones ateses:

 • Treballem des del principi de no discriminació en el respecte de les condicions pròpies de cada persona; els usuaris no han de ser objecte de cap tipus de discriminació per raó de: origen ètnic o social, aparença física, orientació sexual, discapacitat, edat, opinions i conviccions, per tal de rebre el nostre acompanyament social.
 • Oferim un acompanyament adaptat i personalitzat tenint en compte les seves necessitats en la continuïtat de les intervencions.
 • Considerem important el fet de donar tota la informació i treballar-ne els circuits interns de funcionament. La persona té dret a una informació clara, comprensible i adaptada sobre la nostra atenció i l’acompanyament.
 • Principi de lliure elecció. Pensem que les persones a qui atenem tenen el Principi de lliure elecció, del consentiment propi i de la participació en la presa de decisió de tot allò que els incumbeix.
 • Creiem que hem de potenciar el rol de la família. Hem d’afavorir la conservació dels llaços familiars, des del respecte dels desitjos de la persona, de la naturalesa de la prestació de la qual gaudeix i de les seves decisions.
 • Considerem molt important fomentar l’autonomia. En els límits del seu acompanyament, donant resposta a les necessitats que es puguin derivar del grau d’afectació de les capacitats mantingudes o afectades en la persona atesa.
 • Treballar els aspectes afectius. Volem donar importància als lligams afectius i socials que poden resultar de la intervenció o de l’acompanyament. El paper de les famílies, dels representants legals i de les persones properes són facilitades amb acord entre la institució i l’usuari.
 • Volem acompanyar la persona en les situacions de terminació de la relació d’ajuda, en els casos de derivació a d’altres serveis, així com en els processos d’inserció laboral i social, fomentant l’autonomia personal que permetin a la persona el màxim grau possible d’independència en la vida quotidiana.
 • Volem acompanyar en el final de la vida. Aquestes situacions són objecte de cures, d’assistència i de sustentació adaptant i respectant les pràctiques religioses o confessionals i les conviccions tant de la persona com els seus afins o representants.
 • Volem potenciar l’exercici dels drets civils de tota persona. L’exercici de la totalitat dels drets civils i llibertats individuals atribuïdes a les persones acollides les facilitem com a institució, prenent les mesures útils des del respecte, tan necessari, en la presa de decisions.
 • La nostra ètica és basa en el respecte de la dignitat de la persona i de la seva intimitat. El respecte de la dignitat i de la integritat de la persona és garantit. La nostra intervenció i el nostre acompanyament es basa en que el dret a la intimitat ha de ser preservat i potenciat.
 • Sobre la intervenció cap a les i els professionals:

 • Vetllar per les bones pràctiques dels professionals a partir dels plans individualitzats de cada persona i de la missió, visió i valors de l’Entitat.
 • Treballar en equip potenciant un abordatge integrat i integral de la persona des del consens que ens ha de portar a un treball coherent, des de la coordinació i cooperació interprofessional.
 • Potenciar la presa de decisions en equip a partir de dinàmiques de democràcia participativa en els equips de treball que ens permetin implicar-los en la reflexió ètica de la intervenció quotidiana.
 • Vetllar per la formació i qualificació dels professionals.
 • Vetllar per un clima laboral segur i que permeti l’autorealització dels professionals que conformen l’equip.
 • Tots el professionals han d’assumir els compromisos ètics de l’Entitat.
 • Funcionament i gestió de l’Entitat:

 • Gestionar l’entitat de forma honesta i amb transparència, afavorint mecanismes de control des dels procediments i protocols en una revisió constant des dels plans de millora.
 • Garantir la gestió dels béns patrimonials.

Amb la col·laboració de:

Veure tots els col·laboradors →

©2014-2019 Grup Som Via Tots els drets reservats. Powered by Vänster and Lei - Política de privacitat - Avís legal

User Login

Aquest lloc web fa servir galetes tècniques. Si continues navegant per aquest lloc web, acceptes l'ús de cookies. Consulta la nostra Política de privacitat per a més informació. aquí

ACEPTAR
Aviso de cookies