Informació Institucional i Organitzativa

Missió i activitats que realitza d'acord als Estatuts

Missió del Grup Som Via

El Grup Som Via, engloba Entitats Socials sense ànim de lucre que tenen per finalitat última la gestió i desenvolupament de serveis integrals adreçats a persones amb necessitats de suport i/o en situació de risc d’exclusió social. La nostra raó de ser és la persona, la seva promoció personal i social, i treballem per fer possible una societat on tothom sigui considerat en condicions de plena igualtat d’oportunitats.

Serveis

Serveis que es duen a terme a l'Associació Pro Avis en Família:
Residència Avis en Família: Servei d’acolliment residencial per a persones grans, amb caràcter permanent o temporal, i d’assistència integral a les activitats de la vida diària.
Llar Residència Salut Mental Mascaró: Servei d’acolliment residencial, temporal o permanent, d’atenció a persones amb malaltia mental de llarga evolució i problemàtica social.
Servei de Suport a l’Autonomia a la Pròpia Llar (PSALL) per a persones amb problemàtica derivada de malaltia mental: Servei que ofereix orientació i suport a les persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental, amb necessitats de suport que viuen soles, en parella o bé conviuen amb altres persones (amb un nombre de quatre màxim) i que, en alguns aspectes, plantegen necessitats o tenen carències que no poden satisfer per elles mateixes. La tinença de la llar pot correspondre a la pròpia persona usuària, a una de les persones usuàries, o a l’Entitat prestadora del servei.

Serveis que es duen a terme a la Fundació Privada Viaclara:
Servei de tutela per a persones grans: Servei dut a terme per persones jurídiques sense ànim de lucre, dedicades a la protecció de persones grans incapacitades judicialment o protegides per càrrecs tutelars designats judicialment.

Servei de tutela per a persones amb malaltia mental: Servei dut a terme per persones jurídiques sense ànim de lucre, dedicades a la protecció de persones amb malaltia mental incapacitades judicialment o protegides per càrrecs tutelars designats judicialment.

Servei de tutela per a persones amb discapacitat intel·lectual: Servei dut a terme per persones jurídiques sense ànim de lucre, dedicades a la protecció de persones amb discapacitat intel·lectual incapacitades judicialment o protegides per càrrecs tutelars designats judicialment.

Programes:

Ments Despertes és un programa formatiu adreçat als centres educatius, que pretén apropar la realitat de la malaltia mental als alumnes, per normalitzar-la i al mateix temps realitzar una acció de promoció de la salut.
L’eix central del Programa Ments Despertes és una xerrada a les aules, on un equip de ponents, format per persones amb una problemàtica de salut mental, expliquen les seves vivències en primera persona.

En ella, es plantegen aspectes com ara: Què és una malaltia mental? Quan apareix? Què se sent quan et passa una cosa així? Com es viu la mirada social? Com s’afronta? Quins factors de protecció i risc hi ha? Il·lusions, reptes, projectes de futur, etc.

Principal Normativa aplicable

Relacionada amb la nostra fòrmula jurídica:
• Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

Com a prestadora de serveis de la cartera de Serveis Socials:
• Llei 12/2007 del 11 d’octubre de Serveis Socials.
• Decret 142/2010 del 11 d’octubre, per el que s’aprova la cartera de Serveis Socials 2010 -2011.
• Decret 284/1996, del 23 de juliol, de regulació del Sistema Català de Serveis Socials.
• Decret 176/ 2000, del 15 de maig, de modificació del Decret 284/1996.
• Ordre de 20 d'abril de 1998, per la qual s'estableix el Programa d'ajuts per a l'accés als habitatges amb serveis comuns per a persones amb disminució derivada de malaltia mental i s'obre convocatòria pública per establir la relació de les entitats col·laboradores del Programa.
• Llei de 8 de juny de 1957 sobre el Registre Civil.
• Llei 25/2010, del 29 de juliol, del llibre segon del codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família.
• Real Decret de 3 de febrer de 1881 de promulgació de la llei de Enjudiciament Civil.
• Real Decret de 24 de juliol de 1989 pel que es publica el Codi Civil.

Composició dels Òrgans de Govern

PATRONAT GRUP SOMVIA 
Jaume Viaplana Miralles, President
Carmen Armengol Uñó, Vicepresidenta
Marta Viaplana Armengol, Secretària
Jaume Viaplana Armengol, Vocal
Ali Viaplana Armengol, Vocal
Pau Viaplana Armengol, Vocal
Luis Briones Molina, Vocal
Guillem Panisello Boet, Vocal
Manuel Vidal-Ribas Belil, Vocal

PATRONAT FUNDACIÓ PRIVADA VIACLARA 
Carmen Armengol Uñó | Presidenta
Jaume Viaplana Miralles | Secretari
Miquel Vila Baucells | Vocal
Albert Manent Riu | Vocal

PATRONAT FUNDACIÓ VIA ASSISTENCIAL 
Jaume Viaplana Miralles | President
Carmen Armengol Uñó | Vicepresidenta
Marta Viaplana Armengol | Secretària
Miquel Vila Baucells | Vocal

EQUIP DIRECTIU 
Jaume Viaplana M. | President Associació
Carmen Armengol | Presidenta Fundació
Marta Viaplana i Jaume Viaplana A. | Equip Gerència
M. Carmen Olaya | Responsable Àrea Administrativa-Financera Grup
Ali Viaplana | Coordinadora Voluntariat i Projectes Grup
Elena Ventura | Responsable de Qualitat Grup
Lourdes Bernal | Coordinadora dels Serveis del Grup
Montserrat Tur | Directora Residència Avis en Família
Marta Centellas | Directora Llar Residència Salut Mental Mascaró
Angels Ros | Coordinadora Fundació Viaclara

Estructura del Grup d'Entitats

El Grup Pro Avis , som un grup conformat per diferents Entitats Socials, la Fundació Pro Avis, la Fundació Privada Viaclara i la Fundació Via Assistencial, amb una trajectòria de vint anys gestionant serveis socials per l’Administració, per atendre a persones amb necessitat de suport i/o risc d’exclusió social.
Partint d'una atenció inicial a la gent gran, la nostre visió d’atenció a les persones ens porta a diversificar els nostres serveis.
Amb el global dels nostres serveis, atenem actualment a un conjunt de més de 250 persones, de diferents edats i amb diferents situacions i problemàtiques socials. Actualment, ens dirigim a tres col·lectius determinats: persones grans, persones amb discapacitat intel·lectual i persones amb una problemàtica de salut mental.


Amb la col·laboració de:

Veure tots els col·laboradors →

©2014-2019 Grup Som Via Tots els drets reservats. Powered by Vänster and Lei - Política de privacitat - Avís legal

User Login

Aquest lloc web fa servir galetes tècniques. Si continues navegant per aquest lloc web, acceptes l'ús de cookies. Consulta la nostra Política de privacitat per a més informació. aquí

ACEPTAR
Aviso de cookies